UPISI U TIJEKU ZA POMOĆNIKA/CU U NASTAVI
POČETAK PREDAVANJA TIJEKOM RUJNA 2020.GODINE
UVJETI UPISA: ČETVEROGODIŠNJA SSS, POTVRDA O NEKAŽNJAVANJU, LIJEČNIČKO UVJERENJE
KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
1. Razlikovati i primijeniti osnovne principe odgoja i obrazovanja u inkluzivnim uvjetima.
2. Provoditi i pružati podršku učenicima s teškoćama, u obrazovanju i razvoju socijalnih vještina, uz nadzor stručnjaka.
3. Osiguravati inkluzivno okruženje za učenika s teškoćama u suradnji s učiteljem/nastavnikom i stručnim timom škole.
4. Komunicirati na primjeren način s učenicima, učiteljima/nastavnicima, stručnim timom i roditeljima.
5. Koristiti podršku mobilnog stručnog tima.
6. Primijeniti mjere sigurnosti i pružati prvu pomoć.