UPISI U TIJEKU ZA POMOĆNIKA/ICU U NASTAVI

POČETAK PREDAVANJA 10.12. 2020.GODINE

UVJET UPISA: ČETVEROGODIŠNJA SVJEDODŽBA, POTVRDA O NEKAŽNJAVANJU, LIJEČNIČKO UVJERENJE

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Razlikovati i primijeniti osnovne principe odgoja i obrazovanja u inkluzivnim uvjetima.
2. Provoditi i pružati podršku učenicima s teškoćama, u obrazovanju i razvoju socijalnih vještina, uz nadzor stručnjaka.
3. Osiguravati inkluzivno okruženje za učenika s teškoćama u suradnji s učiteljem/nastavnikom i stručnim timom škole.
4. Komunicirati na primjeren način s učenicima, učiteljima/nastavnicima, stručnim timom i roditeljima.
5. Koristiti podršku mobilnog stručnog tima.
6. Primijeniti mjere sigurnosti i pružati prvu pomoć.