12. Tjedan cjeloživotnog učenja:

Kreativno aranžiranje cvijeća
Kuharstvo – kreativno kuhanje uz uporabu cvijeća; termin radionica 5.10.2018. u 17:00 sati

Pomoćnici u nastavi – pomoć osobama s teškoćama; termin radionice 5.10.2018. u 18:30 sati

Vidimo se

Učilište Izvor znanja