S obzirom na zastupljenost turizma u našim krajevima zainteresiranost za strane jezike je velika. Kod nas možete usavršiti:

  • engleski
  • talijanski
  • njemački
  • francuski